Ανακαινίσεις και Κατασκευές

H TD constructions είναι μία δημιουργική ομάδα επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα τις Ανακαίνισης & Κατασκευής χώρων (οικίας – καταστημάτων – γραφείων). Η πρόθεση μας ήταν, είναι και θα είναι η άριστη επικοινωνία καθώς επίσης και το άριστο αποτέλεσμα των εργασιών. Με γνώμονα την  εμπειρία, το μεράκι και την διαρκή ενημέρωση μας με σεμινάρια και εκθέσεις σε θέματα υλικών αλλά και καινούριων τεχνικών εφαρμογών, προσφέρουμε υπεύθυνη εργασία με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Ανακαινίσεις Χώρων 91%
Δάπεδα 87%
Μάρμαρα 93%
Ξύλο 93%
Αλουμίνια 98%
Πατητή Τσιμεντοκονία 96%