Η ΤD constructions με την παροδο των χρόνων έχει αναπτύξει αξιόπιστες συνεργασίες με επαγγελματίες, τον καθέναν στο είδος του. Παρέχουμε λοιπόν, μία σείρα από διάφορες ειδικότητές όπως: Τοποθέτηση πλακιδίων, Μαρμάρων, Πατητής τσιμεντοκονίας, laminate, Υδραυλικές και Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, Αλουνινοκατασκευές, Σιδεροκατασκευές κ.α Η γραπτή εγγύηση της εταιρίας μας στα χέρια σας μετά το πέρας των εργασιών προσθέτει ένα + στην μεταξύ μας συνεργασία και σφραγίζει την ποιότητα κατασκευής.