Η επίβλεψη και ο συντονισμός ενός εργου ουσιαστικά αποτελεί την παρακολούθηση των συνεργείων κατά την πρόοδο των εργασιών έως και την ολοκλήρωση του. Στο στάδιο αυτό απαιτείται η κατάλληλη τεχνογνωσία η οποία θα τηρεί τους χρόνους και τις προδιαγραφές που έχουν ορισθεί. Σημαντικός παράγοντας προς όφελος πάντα του πελάτη ειναι οι αξιόλογες συνεργασίες που έχουμε αναπτύξει με την πάροδο των χρόνων, τόσο τεχνικά όσο και στο κομμάτι των υλικών που μπορούν να προσφέρουν οικονομία χωρίς να παρεμβάλλεται η ποιότητα κατασκευής.